Zebrania rodziców online

Informujemy że 13 kwietnia (wtorek) w godz. 17:00-18:00 zorganizowane będą zebrania z rodzicami w wersji online.

Wychowawca na 15 minut przed spotkaniem (od 16:45) prześle Państwu przez dziennik elektroniczny link do spotkania. Informacje i linki do zebrań będą również udostępnione poniżej na 10-5 min przed spotkaniem.

klasy 0 –mgr Agata Korandy -> Kliknij tutaj

klasa 1a –mgr Barbara Malina-> Kliknij tutaj

klasa 1b –mgr Bożena Kuc-> Kliknij tutaj

klasa 2a –mgr Anna Kołodziej-> Kliknij tutaj

klasa 2b –mgr Paula Chmielewska-> Kliknij tutaj

klasa 3a –mgr Anna Dryszel-> Kliknij tutaj

klasa 3b –mgr Anna Kobielus-> Kliknij tutaj

klasa 4a – mgr Iwona Żukowska-Przytuła, historia, wos,  -> Kliknij tutaj

klasa 5a – mgr Agnieszka Pyka, j.polski, j.angielski, -> Kliknij tutaj

klasa 6a –mgr Katarzyna Domaradzka, biologia, chemia, geografia i technika -> Kliknij tutaj – uwaga zebranie o godz. 17:30

klasa 6b – mgr Barbara Kusek, religia -> Kliknij tutaj

klasa 7a –mgr Bogumiła Olesiak, wf -> Kliknij tutaj

klasa 7b – mgr Anna Pajor, historia -> Kliknij tutaj

klasa 8a –mgr Ewa Gasz, j.polski -> Kliknij tutaj

klasa 8b –mgr Katarzyna Błaszczyk, biologia, matematyka -> Kliknij tutaj

Pozostali nauczyciele:

mgr Jolanta Grudniok, matematyka -> kliknij tutaj /nauczyciel będzie obecny na zebraniu w terminie późniejszym/

mgr Paweł Cecha, j.niemiecki -> Kliknij tutaj

mgr Kordian Gawroński, edb -> Kliknij tutaj

mgr  Monika Czenczek, wf -> Kliknij tutaj

mgr Alicja Łaskawiec, j. polski -> Kliknij tutaj

mgr Barbara Malina, muzyka -> Kliknij tutaj

mgr Tomasz Obrodzki, język angielski -> Kliknij tutaj

mgr Bożena Paluch, fizyka  -> Kliknij tutaj

mgr Marta Suszek, wf -> Kliknij tutaj

mgr Anetta Szota, plastyka, informatyka -> Kliknij tutaj

mgr Klaudia Karwacka, religia -> Kliknij tutaj

mgr Natalia Krupa, j.angielski -> Kliknij tutaj

mgr Małgorzata Pasek – informatyka, wicedyrektor -> Kliknij tutaj

mgr Rafał Zawiślak – informatyka, dyrektor -> Kliknij tutaj


Jak uczestniczyć w konsultacjach / zebraniu ONLINE?

  1. Należy zalogować się do dziennika elektronicznego i w dziale Wiadomości odczytać informację od wychowawcy o adresie spotkania. Adresy są również publikowane powyżej.

2. Naciskamy na link wiadomości, (oznaczony cyfrą 2), w celu otworzenia spotkania. By wszystko zadziałało poprawnie muszą być Państwo zalogowani do konta GMail (http://mail.google.com).

a. Jeżeli byli Państwo zalogowani do w.w. konta, spotkanie z wychowawcą otworzy się automatycznie. Należy wyrazić zgodę na dostęp do kamerki i mikrofonu.

b. Jeżeli Państwo nie posiadają konta GMail i pojawił się poniższy obrazek:

to można:

wyjście 1: założyć własne konto GMail, które jest darmowe, wymaga posiadania telefonu zdalnego odbierać wiadomości sms, instrukcja zakładania konta znajduje się TUTAJ:

wyjście 2: można skorzystać z konta dziecka (uczniowie korzystający z nauki zdalnej mają je już założone). Poproś syna/córkę o zalogowanie się.

Po zalogowaniu do gmail zobaczycie Państwo taki widok:

3. Po udanym logowaniu do GMail, wracamy do punktu pierwszego, czyli klikamy na adres spotkania (konsultacji) w wiadomościach dziennika elektronicznego.

W razie problemów prosimy o kontakt z wychowawcą.