Zajęcia pozalekcyjne

Pracujemy, bawimy się, miło spędzamy czas nawet w soboty!

 • Komputerowe  
 • Poznanie świata i zajęcia ruchowe (gry i zabawy ogólnorozwojowe)
 • Zajęcia logopedyczne
 • Kółko misyjne
 • Terapia zajęciowa
 • Kółko Etwining
 • Z matematyka łatwiej
 • Śpiewająca Szkoła 
 • Przyroda wokół nas 
 • Szachy
 • Język angielski
 • Mój region , moja ojczyzna
 • Zajęcia z psychologiem
 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Zajęcia wyrównawcze

W bieżącym roku szkolnym z zajęć prowadzonych w ramach programu profilaktycznego „Szansa dla Ciebie” korzysta około 150 uczniów, przy czym wielu uczniów uczęszcza na kilka form zajęć. Wszystkie zajęcia są prowadzone zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Jako jedyna szkoła w Katowicach realizujemy zajęcia  w sobotnie dopołudnie.

Szczególną popularnością cieszą się wszystkie wyjścia poza teren szkoły (do kina, na basen, do Laser House itd.) . Uczniowie chętnie i licznie biorą udział we wszystkich formach zajęć. Z pieniędzy przyznanych w ramach programu zorganizowano jak co roku Wigilię z drobnymi upominkami zaś uczniowie podczas zajęć realizowanych w sobotę otrzymywali każdorazowo posiłek.

Dzieci podczas wycieczek plenerowych maja możliwość poznania historii własnego miasta oraz zakątków Katowic. Można jednoznacznie stwierdzić że program profilaktyczny  co roku zajmuje czas wolny prawie 70% naszych uczniów i przyczynia się m.in. do rozwijania zainteresowań. Jest niezmiennie popularną forma spędzania czasu wolnego przez naszych uczniów.  W ramach programu współpracujemy ze świetlicą środowiskową oraz lokalnymi firmami.

Zajęcia pozalekcyjne w tym Szansa dla Ciebie – harmonogram 27.01.2020r- 31.05.2020r

.

Prowadzący Nazwa zajeć PON WT ŚR CZW PIĄ SOBOTA
Pajor Anna Mój region moja ojczyzna 13:30-15:30

Sala 22

Pyka Agnieszka Język angielski

klasy I-V

13:30-14:30

Sala 45

12:45-13:45

Sala 45

Dryszel Anna,

Kołodziej Anna

Poznanie Świata 8:30-13:30

wyjścia lub świetlica

Anna Kołodziej ZDW 11:30-12:30

Sala 46

Anna Dryszel ZDW 12:30-13:30

Sala 46

Bulsa Zofia Etwinning 14:00-15:00

biblioteka

14:00-15:00

biblioteka

Malina Barbara Śpiewająca Szkoła 08:40-09:40

Sala 22

Malina Barbara ZDW 07:50-08:50

Sala 22

Błaszczyk Katarzna Z matematyka łatwiej 12:45-13:45

Sala 20

13:40-14:40

Sala 20

Kuta Tomasz Zajecia z psychologiem 07:45-08:45

Sala 5

15:20-16:20

Sala nr 5

Kuc Bozena ZDW 10:30-11:30

Sala 54

Szota Aneta Zajecia komputerowe 14:00-16:00

pracownia

Kusek  Barbara Kółko misyjne 13:30-15:30

Sala 50B

Kobielus Anna Logopedia

i  ZDW

12:30-13:30

Sala 54 logopedia

11:30-12:30

Sala 54 ZDW

Łaskawiec  Alicja Zajęcia wyrównawcze

j. polski

13:30-14:30

Klasy VI

07:45-08:45

Klasy V b

13:30-14:30

Sala 3  V a

Pasek Małgorzata Zajecia komputerowe 14:30- 15:30

pracownia

`