Grono pedagogiczne

Dyrektor szkoły:

mgr Rafał Zawiślak  – historia, informatyka

     dyrektor@sp45kat.pl

  Sprawdź kalendarz dyrektora: KLIK (wymagane konto Gmail).

Wicedyrektor:

mgr Małgorzata Pasek – informatyka

Bezpośredni kontakt z nauczycielami

Każdy z pracowników dysponuje adresem zbudowanym wg schematu: imie.nazwisko@sp45kat.pl (np.: jan.kowalski@sp45kat.pl) -w adresach nie należy używać polskich znaków diakrytycznych (ę, ą, ś, ć itd.).  

Oddział Przedszkolny

Wychowawca: mgr Paulina Rajczyk-Stolecka

Logopeda: mgr Anna Kobielus (urlop dla poratowania zdrowia), mgr Agata Korandy

Gimnastyka korekcyjna: mgr Bogumiła Olesiak

Nauczyciele nauczania początkowego

wychowawca klasy 1aI  mgr Agata Korandy,
nauczyciel wspierający: Aleksandra Łoskot,

       wychowawca klasy 1b mgr Anna Dryszel

       wychowawca klasy 2a mgr Barbara Malina

wychowawca klasy 2b mgr Bożena Kuc

wychowawca klasy 3a mgr Anna Kołodziej

wychowawca klasy 3b mgr Paula Chmielewska

Nauczyciele klas IV-VIII

       wychowawca klasy 4a mgr Ewa Gasz, j.polski,

       wychowawca klasy 4b mgr Katarzyna Błaszczyk, przyroda, biologia,
       matematyka,

wychowawca klasy 5a mgr Iwona Żukowska-Przytuła, historia, wos,

wychowawca klasy 6a mgr Agnieszka Pyka, j.polski, j.angielski, doradztwo zawodowe,

wychowawca klasy 7a mgr Katarzyna Domaradzka, przyroda, biologia, chemia, geografia i technika,

wychowawca klasy 7b mgr Marta Suszek, wf,

wychowawca klasy 8a mgr Bogumiła Olesiak, wf,
naucz. wspierający: Iwona Żukowska-Przytuła, Anna Pajor, Ewa Gasz, Monika Czenczek.

wychowawca klasy 8b mgr Anna Pajor, nauczyciel historii.

Nauczyciele przedmiotowi

mgr Paweł Cecha, j.niemiecki

mgr Tomasz Kuta, edukacja dla bezpieczeństwa

       mgr Iwona Żukowska-Przytuła, historia, WOS, nauczyciel 
       wspomagający

mgr  Monika Czenczek, wf, nauczyciel wspomagający

mgr Anna Gołda-Garasińska, j.angielski

       mgr Jolanta Grudniok, matematyka

mgr Anna Kołodziej, informatyka

mgr Alicja Łaskawiec, j. polski

mgr Aleksandra Łoskot, nauczyciel wspomagający

mgr Barbara Malina, muzyka

mgr Anna Matuszczyk, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Tomasz Obrodzki, język angielski

`

       mgr Bożena Paluch, fizyka, technika

mgr Marta Suszek, wf

mgr Anetta Szota, informatyka, plastyka

mgr Roksana Zębrzuska-Dzikowska, nauczyciel wspomagający

       mgr Barbara Kusek, religia

      mgr Katarzyna Wasiutyńska, religia

Bibliotekarz

mgr Zofia Bulsa

Pedagog

mgr Mirosława Krawczyńska

Psycholog

mgr Tomasz Kuta

Świetlica

mgr Aleksandra Andrzejewska

mgr Kołodziej Bożena