Grono pedagogiczne

Dyrektor szkoły:

mgr Rafał Zawiślak  – historia, informatyka

     dyrektor@sp45kat.pl

  Sprawdź kalendarz dyrektora: KLIK (wymagane konto Gmail).

Wicedyrektor:

mgr Małgorzata Pasek – informatyka

Bezpośredni kontakt z nauczycielami

Każdy z pracowników dysponuje adresem zbudowanym wg schematu: imie.nazwisko@sp45kat.pl (np.: jan.kowalski@sp45kat.pl) -w adresach nie należy używać polskich znaków diakrytycznych (ę, ą, ś, ć itd.). Serwer pocztowy wspiera catch-all, po błędnym wpisaniu adresu mail, trafia on na skrzynkę dyrektora szkoły. 

Oddział Przedszkolny

Wychowawca: mgr Agata Korandy

Logopeda: mgr Anna Kobielus

Gimnastyka korekcyjna: mgr Bogumiła Olesiak

Nauczyciele nauczania początkowego

wychowawca klasy 1a  mgr Barbara Malina

       wychowawca klasy 1b  mgr Bożena Kuc

       wychowawca klasy 2a  mgr Anna Kołodziej

wychowawca klasy 2b  mgr Paula Chmielewska

wychowawca klasy 3a  mgr Anna Dryszel

wychowawca klasy 3b mgr Anna Kobielus

Nauczyciele klas IV-VIII

       wychowawca klasy 4a mgr Iwona Żukowska-Przytuła, historia, wos,  

wychowawca klasy 5a mgr Agnieszka Pyka, j.polski, j.angielski, doradztwo zawodowe

wychowawca klasy 6a mgr Katarzyna Domaradzka, przyroda, biologia, chemia, geografia i technika

wychowawca klasy 6b mgr Barbara Kusek, religia

wychowawca klasy 7a mgr Bogumiła Olesiak, wf, naucz. wspomagający Aleksandra Łoskot

wychowawca klasy 7b mgr Anna Pajor, nauczyciel historii, 

wychowawca klasy 8a mgr Ewa Gasz, j.polski

wychowawca klasy 8b mgr Katarzyna Błaszczyk, przyroda, biologia, matematyka

Nauczyciele przedmiotowi

mgr Paweł Cecha, j.niemiecki

mgr Kordian Gawroński, edukacja dla bezpieczeństwa

       mgr Iwona Żukowska-Przytuła, historia, nauczyciel wspomagający

mgr  Monika Czenczek, wf

mgr Natalia Krupa, j.angielski

mgr Anna Kołodziej, informatyka

mgr Alicja Łaskawiec, j. polski

mgr Aleksandra Łoskot, nauczyciel wspomagający

mgr Barbara Malina, muzyka

mgr Anna Matuszczyk, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Tomasz Obrodzki, język angielski

[mgr Dawid Ropuszyński, j.angielski]

mgr Marta Suszek, wf

mgr Anetta Szota, informatyka, plastyka

mgr Roksana Zębrzuska-Dzikowska, nauczyciel wspomagający

       mgr Klaudia Karwacka, religia

Bibliotekarz

mgr Zofia Bulsa

Pedagog

mgr Mirosława Krawczyńska

Psycholog

mgr Tomasz Kuta

Świetlica

mgr Aleksandra Andrzejewska

mgr Kołodziej Bożena