Dokumenty szkolne

Dokumenty szkolne

Większość dokumentów udostępniana jest w formacie „do odczytu” w programie Adobe Acrobat Reader. Aby je odczytać należy zainstalować darmowy program Adobe Reader.

Wybrane dokumenty mogą być udostępniane w formacie Microsoft Word (doc/docx). Aby je odczytać i edytować należy skorzystać z płatnego programu Microsoft Word lub darmowego Libre Office

Statut Szkoły

dostępny TUTAJ.

Wewnątrzszkolne Ocenianie

dostępny TUTAJ.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

dostępny TUTAJ.

Regulamin przyjęcia dziecka do świetlicy

dostępny TUTAJ.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

dostępny TUTAJ.

Karta zgłoszenia na objęcie opieką stomatologiczną

dostępna TUTAJ.

Regulamin wyjść i wycieczek

dostępna TUTAJ,

Szkolny Program Doradztwa Zawodowego

dostępny TUTAJ.

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

dostępny TUTAJ.

Plan Pracy Szkolnego Koła Wolontariatu

dostępny TUTAJ

Regulamin korzystania z sieci wifi na terenie SP45

dostępny TUTAJ

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu

dostępna TUTAJ,

Regulamin korzystania z szafek w szatni szkolnej

dostępna TUTAJ,

Regulamin Biblioteki, ICIM i kącika wypoczynku

dostępna TUTAJ,

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

dostępny TUTAJ.

Regulamin nauki zdalnej

dostępny TUTAJ.

Dokumenty dla nauczycieli i pracowników

Karta wycieczki

dostępna w dzienniku elektronicznym Vulcan

Rejestr wyjść grupowych

dostępny w dzienniku elektronicznym Vulcan

Regulamin Funduszu Socjalnego

dostępny jest TUTAJ

Wniosek do otrzymania pomocy z Funduszu Socjalnego

dostępny jest tutaj: PDF lub DOCX (wersja edytowalna)

Wniosek na pożyczkę mieszkaniową z Funduszu Socjalnego

dostępny jest TUTAJ

Dokumenty zw. z wypadkami (BHP)

Notatka służbowa pracownika

dostępna TUTAJ:  PDF lub  DOCX  (wersja edytowalna)

Notatka rodzica/opiekuna

dostępna TUTAJ

Instrukcja Pierwszej Pomocy

dostępna TUTAJ.

Przetwarzanie danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Procedura korzystania i obsługi monitoringu wizyjnego

Raport o stanie dostępności

dostępny jest TUTAJ.

Procedury szkolne

Wykaz instytucji udzielających specjalistycznej pomocy, ważne telefony

dostępna TUTAJ

Procedura w przypadku groźby zdetonowania bomby

dostępna TUTAJ

Procedura postępowania z uczniem agresywnym

dostępna TUTAJ

Procedura postępowania na wypadek znalezienia substancji psychoaktywnych

dostępna TUTAJ

Procedura na wypadek zakłócenia toku lekcji

dostępna TUTAJ

Procedura pełnienia dyżurów

dostępna TUTAJ

Ubezpieczenie uczniów

Link do zawarcia umowy przez Rodzica/opiekuna:  TUTAJ

       Ogólne warunki ubezpieczenia: TUTAJ