Korneliusze

Nagrody dla nauczycieli przyznawane przez uczniów

„Korneliusze” to nagroda przyznawana nauczycielom przez uczniów w różnych kategoriach.
Nagrody, przygotowane własnoręcznie przez uczniów,  wręczane są laureatom w trakcie Święta Szkoły.
Laureatami „Korneliuszy” zostają nauczyciele, którzy uzyskają największą ilość głosów w uczniowskim plebiscycie.
W zabawie uczestniczą uczniowie klas IV-VIII. Najczęściej „Korneliusze” przyznawane są w kategoriach: Mistrz, Przyjaciel, Kosa, Ukochana Pani I-III, Najlepszy Wychowawca. 
Tradycja przyznawania Korneliuszy sięga 2004r.
Ewa Gasz