Stołówka

Pyszne, domowe obiady w SP45

Informujemy że uczniowie naszej szkoły mają możliwość skorzystania z obiadów, przygotowywanych na terenie naszej placówki. Ze stołówki korzystają osoby wnoszące opłaty indywidualne lub których dożywianie dofinansowują inne instytucje (np.MOPS).
Uczniom, którym żywienie finansuje MOPS obiady są wydawane na podstawie decyzji lub bezpośrednim zgłoszeniu tego faktu przez pracownika socjalnego.
Jadłospis tygodniowy wywieszony jest w gablotce przed stołówką szkolną.

Naszą najlepszą referencją niech pozostanie fakt, że kuchnia codziennie wydaje uczniom 170 obiadów!

Informacje o płatności za obiady

  1. Koszt obiadu uczniowskiego w stołówce Szkoły Podstawowej nr 45 wynosi 5 zł.
  2. Posiłki dla dzieci na podstawie decyzji przyznanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  obejmuje pełny koszt przygotowania posiłku i wynosi 15,60 zł.
  3. Opłata za posiłki spożywane przez inne osoby zatrudnione wynosi : dla nauczycieli  w wysokości 15,60 zł, dla pracowników  administracji  i obsługi w wysokości 15,60 zł tj. 10,31 zł x 8% podatku VAT.

Opłaty za posiłki należy wnosić za cały miesiąc z góry do 15 dnia każdego miesiąca – gotówką  w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto bankowe szkoły, nr:

54 1020 2313 0000 3302 0515 1412  

Do wpłat dokonanych po 15-tym dniu każdego miesiąca będą naliczane odsetki zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego w ustawowej wysokości 7%.

Zwroty za niewykorzystane posiłki dokonywane będą w przypadku, gdy ciągła absencja ucznia wyniesie powyżej 3 dni i jest zgłoszona telefonicznie lub osobiście intendentowi.

Należną kwotę zwrotu oblicza się jako iloczyn ceny jednego posiłku i liczby dni nieobecności ucznia lub pracownika szkoły.

Podstawa prawna:

Zarządzenie dyrektora nr 13 z 25 sierpnia 2022