Rada Rodziców

Rada Rodziców 2022/2023 r.

Przewodnicząca: Katarzyna Parys 

Z-ca przewodniczącej: Agnieszka Sikora

Sekretarz: Edyta Niewiadomska

Skarbnik: Kinga Pinkowska

Publikujemy nr  konta Rady Rodziców:

82 1090 2008 0000 0001 3236 0356

w tytule ew. przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do ktorej uczęszcza.

SERDECZNIE DZIEKUJEMY ZA DOBROWOLNĄ POMOC

Kontakt: 

rada.rodzicow@sp45kat.pl


3.11.2021:

Przedstawiamy Państwu materiały sprawozdawcze z pracy Rady Rodziców, informację o zgromadzonych środkach pieniężnych oraz plany zakupowe. 

Zachęcamy do zapoznania się. Plik informacyjny znajduje się tutaj.