Psycholog

Psycholog w SP45

mgr Kamil Relidzyński

Mąż, ojciec i psycholog. Swoje wykształcenie zdobyłem w WSH Humanitas, a początek mojego doświadczenia zawodowego budowałem w SP dla chłopców Kuźnica. Prowadzę również własną praktykę Ego Eimai Kamil Relidzyński Psycholog. W pracy ważne jest dla mnie holistyczne podejście do każdego człowieka. Udzielam wsparcia dzieciom, rodzicom oraz nauczycielom.

Godziny pracy:

Godziny pracy psychologa szkolnego w roku szk. 2022/23:

 • PONIEDZIAŁEK 12:45 – 16:00
 • WTOREK 7:00 – 10:20
 • ŚRODA nieobecny
 • CZWARTEK 10:25 – 15:00
 • PIĄTEK 7:00 – 12:20

Formy pomocy psychologicznej:

 • diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów
 • rozwiązywanie problemów wychowawczych
 • wspieranie rozwoju uczniów
 • prowadzenie interwencji kryzysowych
 • minimalizacja skutków zaburzeń rozwojowych poprzez inicjowanie różnych form pomocy psychologicznej w szkole i poza szkołą
 • wspieranie nauczycieli, rodziców, wychowawców w udzielaniu pomocy psychologicznej

Kontakt:

e-mail: kamil.relidzynski@sp45kat.pl tel.: 514 008 251
www:egoeimai.pl