Psycholog

Psycholog w SP45

mgr Iwona Brąszewska

Godziny pracy:

Godziny pracy psychologa szkolnego w roku szk. 2023/24:

 • PONIEDZIAŁEK 7:00 – 12:30
 • WTOREK 8:00 – 11:30
 • ŚRODA 8:00 – 13:30
 • CZWARTEK 13:30-15:30
 • PIĄTEK —-

Formy pomocy psychologicznej:

 • diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów
 • rozwiązywanie problemów wychowawczych
 • wspieranie rozwoju uczniów
 • prowadzenie interwencji kryzysowych
 • minimalizacja skutków zaburzeń rozwojowych poprzez inicjowanie różnych form pomocy psychologicznej w szkole i poza szkołą
 • wspieranie nauczycieli, rodziców, wychowawców w udzielaniu pomocy psychologicznej

Kontakt:

e-mail: iwona.braszewska@sp45kat.pl