Przegląd Małych Form Teatralnych

PMFT czyli Przegląd Małych Form Teatralnych

Przegląd Małych Form Teatralnych ma długą tradycję i odbywa się w naszej szkole od 2013 r.

Co roku zapraszamy do udziału w nim zespoły teatralne, które przygotowują krótkie formy z wykorzystaniem elementów tańca, pantomimy, dramy lub prezentują krótkie tradycyjne przedstawienia.

Tym, co wyróżnia nasz przegląd spośród innych jest szeroko pojęta integracja poprzez sztukę.

Do udziału w naszym przeglądzie zgłaszają się zarówno zespoły, w których występują dzieci z niepełnosprawnościami (np. niepełnosprawnością intelektualną lub niesłyszące), jak i reprezentanci szkolnych kół teatralnych z rejonowych szkół podstawowych.

W tym roku VII Przegląd Małych Form Teatralnych odbędzie się 13 marca.

Jak co roku współorganizatorem PMFT jest SPS nr 6 z Katowic Nikiszowca.

Ewa Gasz