Obwód szkolny

Lista ulic w Katowicach tworząca obwód  (rejon) szkolny SP45

1. Babiego Lata

2. Borki

3. Chłodna

4. Deszczowa

5. gen. Józefa Hallera od 2 do 64b parzyste

6. gen. Józefa Hallera nieparzyste wszystkie z wyjątkiem nr 71 i 72

7. gen. Władysława Andersa

8. Janusza Korczaka

9. Jesienna

10. Konna

11. Kuśnierska

12. Letnia

13. Lodowa

14. Miedziana

15. Mroźna

16. Objazdowa

17. Obrońców Westerplatte od 52 do końca parzyste

18. Obrońców Westerplatte od 51 do końca nieparzyste

19. Pogodna

20. Przedwiośnie

21. Siewna

22. Szronowa

23. Śniegowa

24. Wandy

25. Wiosenna

26. Zimowa

Podstawa Prawna:

UCHWAŁA NR LXXIV/1546/24 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice i określenia granic ich obwodów.