Obwód szkolny

Lista ulic w Katowicach tworząca obwód  (rejon) szkolny SP45

1. Babiego Lata

2. Borki

3. Chłodna

4. Deszczowa

5. gen. Józefa Hallera od 2 do 60 parzyste

6. gen. Józefa Hallera nieparzyste wszystkie z wyjątkiem nr 71

7. gen. Władysława Andersa

8. Janusza Korczaka

9. Jesienna

10. Konna

11. Kuśnierska

12. Letnia

13. Lodowa

14. Miedziana

15. Mroźna

16. Objazdowa

17. Obrońców Westerplatte od 52 do końca parzyste

18. Obrońców Westerplatte od 51 do końca nieparzyste

19. Pogodna

20. Przedwiośnie

21. Siewna

22. Szronowa

23. Śniegowa

24. Wandy

25. Wiosenna

26. Zimowa

Podstawa Prawna:

Uchwała nr XXXVI/703/17 Rady Miasta Katowice z dnia 2 lutego 2017 r.w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie miasta Katowice do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.