Świetlica szkolna

Świetlica w SP45

Godziny pracy: poniedziałek – piątek w godzinach 7:00-17:00

Regulamin przyjęcia do świetlicy.

Wniosek zgłoszeniowy dziecka do świetlicy.


Wytyczne dotyczące zachowania bezpieczeństwa

w czasie epidemii w świetlicy szkolnej

  1. Grupa świetlicowa nie przekracza 12 osób.
  2. Dzieci przebywające w świetlicy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa.
  3. Przy wejściu do świetlicy dzieci myją lub dezynfekują ręce.
  4. Podczas pobytu dziecka w świetlicy szkolnej obowiązuje częste i dokładne mycie rąk.
  5. Dzieci używają własnych przyborów szkolnych.
  6. Wietrzenie sali odbywa się nie rzadziej niż raz na godzinę.
  7. Obowiązuje zachowywanie koniecznego dystansu pomiędzy uczniami.

mgr Aleksandra Andrzejewska

Kontakt:

 aleksandra.andrzejewska@sp45kat.pl      32-256 83 08‬ wew. 27

mgr Bożena Kołodziej

Kontakt:

 bozena.kolodziej@sp45kat.pl                       32-256 83 08‬ wew. 27