Egzaminy zewnętrzne

Egzamin po 8 klasie szkoły podstawowej:

  • 23 maja 2023 godz. 9:00 – egzamin z j.polskiego
  • 24 maja 2023 godz. 9:00 – egzamin z matematyki
  • 25 maja 2023 godz. 9:00 – egzamin z j.obcego

Termin dodatkowy egzaminów dla uczniów 8 klasy SP

  • 12-14 czerwca 2023; godz. 9:00Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do zakończenia roku szkolnego. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.
    .

Dobrze wiedzieć

Nie później niż do 30 września rodzice lub prawni opiekunowie ósmoklasisty muszą w szkole złożyć pisemną deklarację o przystąpieniu do egzaminu z konkretnego języka nowożytnego.

Uwaga

Uczniowie, którzy nie przystąpią do egzaminów powtarzają ostatnią klasę.

Od 2024 roku zakres egzaminu zostanie rozszerzony i ósmoklasiści będą zdawać go z czterech przedmiotów obowiązkowych:

  • języka polskiego
  • matematyki
  • języka obcego nowożytnego
  • jednego z przedmiotów dodatkowych (do wyboru) – biologii, fizyki, chemii, geografii lub historii.