O szkole

Historia naszej szkoły

Dokładnie 18 listopada 1902 roku odbyło się otwarcie Katolickiej Szkoły Powszechnej nr 2 w Roździeniu (niem. Katholische Volksschule II). Wydarzenie miało uroczysty i doniosły charakter. Gmach na rogu obecnych ulic Janusza Korczaka i Siewnej (wzniesiony między 1898 a 1902 rokiem) poświęcił proboszcz parafii św. Jadwigi Śląskiej  z Szopienic ks. Karol Abramski. Konieczność budowy nowej szkoły w tym rejonie spowodowana była brakiem dostatecznej ilości pomieszczeń szkolnych. W gminie znacznie wzrosła liczba dzieci, poza tym najstarsza roździeńska szkoła pochodząca z 1826 roku (nieistniejący gmach w rejonie obecnego placu Powstańców Śląskich) groziła zawaleniem. Nie wystarczała także niewielka szkółka na Borkach (obecny budynek przy ul. J. Korczaka 95).W związku z tym zdecydowano, że musi powstać nowa, duża szkoła, zdolna przyjąć kilkuset uczniów. Placówka rozpoczęła funkcjonowanie w 1902 roku, a jej pierwszym dyrektorem mianowany został Karol Rak (niem. Carl Rack). Już po kilku latach gmach był niewystarczający, więc wzniesiono dodatkowy obiekt – dziś budynek na rogu ulic J. Korczaka i Wandy (w latach 1908-1909). Od tej pory roździeńska szkoła nr 2 funkcjonowała w dwóch obiektach.

Przez ponad 100 lat istnienia wiele się zmieniło, m.in. przynależność państwowa oraz administracyjna – najpierw gmina Roździeń, następnie gmina Szopienice, miasto Szopienice, a w końcu miasto Katowice. Zmieniały się także nazwy szkoły i jej numery (numer 2, następnie 5, a od 1960 roku – numer 45).
W latach 1939-1945 szkole patronował Albert Leo Schlageter, w latach 1959-1989 – Janek Krasicki, a od 1995 roku – Kornel Makuszyński. Kolejne rozbudowy szkoły miały miejsce w latach 1968-1969 (budowa sali gimnastycznej) oraz w latach 2009-2010 (gruntowna modernizacja, budowa nowej sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, zaplecza technicznego i nowej świetlicy.

W czasie burzliwych dziejów szkoły, związanych z losami całego Górnego Śląska, szkoła kilka razy oparła się próbom likwidacji (w latach 70. i 80. XX w.) oraz dużym problemom lokalowym (tąpnięcie w 2001 roku, które doprowadziło do wyłączenia z użytkowania najstarszego obiektu szkoły z 1902 roku). Mimo to placówka funkcjonuje do dziś, a zmodernizowane i dobrze wyposażone obiekty szkolne dają szansę, iż Szkoła Podstawowa nr 45 będzie działać przez kolejne dziesięciolecia, jednocześnie pamiętając o swojej ponad stuletniej historii.

W 2016r. po kolejnej reformie oświaty w Polsce, do naszej szkoły dołączono wygasające Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza, ulokowane przy ulicy Deszczowej 14.

Powstało ono w wyniku reformy szkolnictwa w 1999 roku na podstawie Szkoły Podstawowej nr 46. Od roku 2005 w budynku rozpoczynali naukę tylko uczniowie gimnazjum a Szkoła Podstawowa nr 46 została zlikwidowana. Po zakończeniu roku szkolnego 2018/19 Gimnazjum nr 11 przestało istnieć a Szkoła Podstawowa nr 45 zwróciła Urzędowi Miasta budynek przy ul. Deszczowej.

Nazewnictwo naszej Szkoły:

 • 1902-1922    Katholische Volksschule II in Rosdzin
 • 1922-1930     Katolicka Szkoła Ludowa nr 2 w Roździeniu (wymiennie: Katolicka Szkoła
  Powszechna nr 2 w Roździeniu)
 • 1930-1934      Publiczna Szkoła Powszechna nr 2 w Roździeniu-Szopienicach
 • 1934-1939      Publiczna Szkoła Powszechna nr 2 w Szopienicach
 • 1939-1945      Schlageter Schule II in Schoppinitz
 • 1945-1951      Szkoła Powszechna nr 2 w Szopienicach
 • 1951-1959      Szkoła Podstawowa nr 5 w Szopienicach
 • 1959                Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janka Krasickiego w Szopienicach
 • 1960-1989      Szkoła Podstawowa nr 45 im. Janka Krasickiego w Katowicach
 • 1989-1995      Szkoła Podstawowa nr 45 w Katowicach
 • 1995-nadal     Szkoła Podstawowa nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego w Katowicach

Wykaz kierowników i dyrektorów szkoły:

 • 1902-1922 Karol Rak (Carl Rack)
 • 1922-1929  Julian Jarosławski
 • 1929-1930 Marian Zaporowski (p.o. kierownika)
 • 1930-1933 Władysław. Kara (p.o. kierownika)
 • 1933-1939 Antoni Stachowski
 • 1939-1945 Weissner
 • 1945-1947 Antoni Stachowski
 • 1947-1949 Kazimiera Kańska (p.o. kierownika)
 • 1949-1952 Antoni Stachowski
 • 1952-1964 Józef Kański
 • 1964-1969 Stefan Kamler
 • 1969-1971 Józef Strumień
 • 1971-1976 Stefan Kamler
 • 1975-1977 Krystyna Cielepa
 • 1977-1978 Barbara Błażkiewicz
 • 1978-1981 Andrzej Wróblewski
 • 1981-1983 Stefania Wosek
 • 1983-1986 Lucyna Balińska-Rasała
 • 1986-1987 Bożena Janecka
 • 1987-2002 Zofia Grzywak
 • 2002-2018 Danuta Diduszko-Mucha
 • od 2018     Rafał Zawiślak

Wykaz dyrektorów Gimnazjum nr 11:

 • Jerzy Walas
 • Małgorzata Wcisło
 • Danuta Diduszko-Mucha (jako dyrektor SP45)
 • Rafał Zawiślak (jako dyrektor SP45)