Samorząd Uczniowski

Samorząd SP45

Samorząd Uczniowski naszej szkoły działa na podstawie planu pracy, który ustalają uczniowie we współpracy z opiekunkami SU. Co roku staramy się podejmować działania, które z jednej strony wspierają samodzielność i mają wpływ na rzeczywistość szkolną uczniów, a drugiej strony budują tradycję naszej szkoły. SU uczestniczy w organizacji uroczystości wymagających uroczystej oprawy, stąd nie ma rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego bez pocztu sztandarowego; podobnie jest ze świętami państwowymi (11 Listopada i 3 Maja) . 

Poczet sztandarowy towarzyszy również uroczystości Pasowania na Ucznia.

Co roku uczniowie wybierają swoich przedstawicieli po kilkudniowej kampanii wyborczej. 

Kandydaci prezentują siebie i swoje programy wyborcze na plakatach lub bezpośrednio, najczęściej kilka dni przed wyborami odbywa się debata z udziałem kandydatów.  

 Zarząd SU jest wybierany przez wszystkich uczniów kl. IV-VIII. 

Kontakt: su@sp45kat.pl

Zarząd SU 2023/2024:

  • Julia Seweryn (klasa VII a) – przewodnicząca
  • Szymon Matonia – zastępca przewodniczącej
  • Amelia Dzikowska, Oliwia Menzel, Oliwia Mendera, Kyrylo Ryzhykov, członkinie Zarządu SU
  • – kronikarz

Opiekunki SU:

  • mgr Marta Suszek
  • mgr Ewa Gasz
  • mgr Agnieszka Pyka
  • mgr Katarzyna Błaszczyk
  • mgr Barbara Malina (samorząd klas I-III)

Ewa Gasz

Katarzyna Błaszczyk