Pedagog

Pedagog w SP45

mgr Mirosława Krawczyńska

Podjęcie pracy w charakterze pedagoga szkolnego wiązało się z realizacją moich zainteresowań dotyczących licznych problemów z jakimi młodzi ludzie borykają się w życiu codziennym. Przede wszystkim moja uwagę skupiają  sytuacja traumatyczne, kryzysowe i trudności adaptacyjne.
Poza zainteresowaniami związanymi ze społecznym funkcjonowaniem człowieka mam również inne dosyć liczne pasje. Do najważniejszych zaliczyłabym  podróżowanie, najlepiej w tereny nie dotknięte cywilizacją, poznawanie kultury , również tej kulinarnej innych nacji oraz  hobbystyczną grę w szachy.

Godziny pracy 2023/24:

Poniedziałek:  9:30 – 13:30

 Wtorek: 9:15-14:00           

Środa:  9:15-13:30            

Czwartek:   9:15-13:30        

Piątek:  9:15-14:00              

Formy pomocy pedagogicznej obejmują następujące działania : 

  • rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
  • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
  • rozpoznawanie czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w szkole, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

Z pomocy pedagoga mogą skorzystać uczniowie szkoły i ich rodzice/opiekunowie.

Kontakt:

 miroslawa.krawczynska@sp45kat.pl           32-256 83 08‬ wew. 23