RESQL w naszej szkole

RESQL

Miło mi Państwa poinformować, że sukcesem zakończyły się nasze starania o uczestnictwo w kolejnym ciekawym przedsięwzięciu: RESQL. 

RESQL to innowacyjny system wspierający szkoły w rozwiązywaniu problemów przemocy rówieśniczej stworzony przy pełnym uczestnictwie społeczności szkolnej (uczniów, nauczycieli, dyrektorów i rodziców). 

Program, wdrożymy do realizacji już od przyszłego tygodnia, ma na celu monitorowanie, ograniczanie i zwalczanie przemocy w szkole. Uczniowie za pośrednictwem darmowej aplikacji (dostępnej w sklepach Playstore oraz AppStore) mogą anonimowo zgłaszać szkolnym interwentom o niepokojących sytuacjach, których byli świadkami. Programem objęci są wszyscy chętni uczniowie z klas 4-8.  Resql dla użytkowników naszej szkoły bezpłatny (koszty ponosi szkoła). 


Jak to działa?

 1. Uczniowie instalują na swoim smartfonie aplikację RESQL, wpisują kod szkoły (dostępny na tablicy informacyjnej koło biblioteki szkolnej).
 2. Będąc świadkami zagrożenia, działań nieetycznych, niekoleżeńskich, anonimowo zgłaszają niebezpieczne sytuacje lub swoje problemy. Te docierają do Interwentów – w naszej szkole pełnić obowiązki będą:
  • psycholog szkolny p. Iwona Brąszewska
  • pedagog p. Mirosława Krwczyńska
  • pedagodzy specjalni (Iwona Żukowska-Przytuła, Anna Pajor)
  • nauczyciel wspomagający pan Marcin Miłek.
 3. Interwenci podejmują działania w celu rozpoznania sytuacji, rozwiązania jej – na reakcję mają czas 2 dni. Proszę pamiętać, że aplikacja działa w czasie pracy szkoły (interwenci nie pracują w porze wieczorowej lub nocnej), więc jeżeli jesteście świadkami sytuacji zagrażającej utracie zdrowia lub życia należy jak najszybciej zgłosić to odpowiednim organom (policji) oraz natychmiast poinformować osoby dorosłe (rodziców, opiekunów, świadków zdarzenia).

Zapraszamy do obejrzenia filmu instruktażowego i zachęcamy do korzystania z aplikacji.