Zespół doradczy dyrektora

Zespół doradczy dyrektora szkoły

Po powołaniu na stanowisko dyrektora szkoły Rafała Zawiślaka został utworzony Zespół Doradczy. W skład zespołu wchodzą:

 • wicedyrektor szkoły (Małgorzata Pasek)
 • przedstawiciele związków zawodowych(Iwona Żukowska-Przytuła i Mirosława Krawczyńska)
 • przedstawiciel Rady Rodziców SP45

Do głównych zadań Zespołu należy:

 • doradzanie dyrektorowi szkoły w zakresie strategicznego zarządzania szkołą
 • wyznaczanie kierunków działań
 • omawianie spraw bieżących związanych z życiem szkoły

Posiedzenia zespołu:

 • 26 listopada 2018
  • Poruszana tematyka:
  • przejęcie majątku Gimnazjum nr 11
  • wdrożenie dziennika elektronicznego od II semestru roku szkolnego
  • działania promocyjne
  • projekty obywatelskie
  • sprawy bieżące