Turystyczna innowacja klasy 4a

Kolejny zdobyty szczyt przez uczniów klasy 4a realizującej turystyczną innowacje pedagogiczną. Tym razem 16,51 km z Brennej szlakiem Legendy Utopca na Grabową i zejście do...

Innowacja turystyczno-krajoznawcza klasy 4a

W ramach realizacji części historycznej programu innowacji turystyczno- krajoznawczej klasa 4a poznała dzisiaj średniowieczną i wojenną historię miasta Będzina. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od zamku, gdzie poznaliśmy...

Innowacja – „Gramy Zmysłami”

Razem z naszymi odkrywcami z edukacji wczesnoszkolnej zrealizowaliśmy drugie wyzwanie innowacji – „Gramy Zmysłami”! Dzisiaj dzieci zajęły się tworzeniem magicznych liści z kolorowych mas plastycznych....

Innowacja pedagogiczna klasy 4a

Klasa 4a pod opieką Pani Marty Suszek w dniu dzisiejszym zdobyła swój pierwszy szczyt górski w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „ Wędrowcy”. Magurka Wilkowicka pozwoliła...

English Special Days

English Special Days Uczniowie klas 0-III biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym-„English Special Days „. Głównym celem projektu jest budzenie zainteresowania dzieci językiem angielskim, poszerzanie...

Innowacja turystyczno-krajoznawcza

W dniu dzisiejszym klasa 4a zainaugurowała innowacje turystyczno- krajoznawczą „niewielkim” spacerkiem w Siemianowicach Śląskich. Klasa, której głównym celem jest poznawanie najbliższej okolicy pod kątem przyrodniczym,...