Grono pedagogiczne

Dyrektor szkoły:

mgr Rafał Zawiślak  – historia, informatyka

     dyrektor@sp45kat.pl

  Sprawdź kalendarz dyrektora: KLIK (wymagane konto Gmail).

Wicedyrektor:

mgr Małgorzata Pasek – informatyka

Bezpośredni kontakt z nauczycielami

Każdy z pracowników dysponuje adresem zbudowanym wg schematu: imie.nazwisko@sp45kat.pl (np.: jan.kowalski@sp45kat.pl) -w adresach nie należy używać polskich znaków diakrytycznych (ę, ą, ś, ć itd.).  

Oddział Przedszkolny

Wychowawca: mgr Anna Kobielus

       nauczyciel wspierający: Małgorzata Będkowska

Logopeda: mgr Anna Kobielus, mgr Agata Korandy

Gimnastyka korekcyjna: mgr Bogumiła Olesiak

Nauczyciele nauczania początkowego

wychowawca klasy 1aI  mgr Anna Kołodziej,
nauczyciel wspierający: Paulina Rajczyk – Stolecka,

       wychowawca klasy 1b mgr Paula Chmielewska

       wychowawca klasy 2a mgr Agata Korandy

        nauczyciel wspierający: Monika Czenczek, Anna Pajor

wychowawca klasy 2b mgr Anna Dryszel

wychowawca klasy 3a mgr Barbara Malina

wychowawca klasy 3b mgr Bożena Kuc

Nauczyciele klas IV-VII

       wychowawca klasy 4a mgr Anna Pajor, nauczyciel historii.

       wychowawca klasy 4b mgr Anna Gołda-Garasińska, nauczyciel     j.angielskiego,

       wychowawca klasy 5a mgr Ewa Gasz, j.polski,

       wychowawca klasy 5b mgr Katarzyna Błaszczyk, przyroda, biologia,
       matematyka,

wychowawca klasy 6a mgr Iwona Żukowska-Przytuła, historia, wos,

wychowawca klasy 7a mgr Agnieszka Pyka, j.polski, j.angielski, doradztwo zawodowe,

wychowawca klasy 8a mgr Katarzyna Domaradzka, przyroda, biologia, chemia, geografia i technika,

wychowawca klasy 8b mgr Marta Suszek, wf,

Nauczyciele przedmiotowi

mgr Paweł Cecha, j.niemiecki

mgr Damian Jaksik, edukacja dla bezpieczeństwa

       mgr Iwona Żukowska-Przytuła, historia, WOS, nauczyciel 
       wspomagający

mgr  Monika Czenczek, wf, nauczyciel wspomagający

mgr Anna Gołda-Garasińska, j.angielski

       mgr Jolanta Grudniok, matematyka

mgr Anna Kołodziej, informatyka

mgr Alicja Łaskawiec, j. polski

mgr Małgorzata Będkowska, nauczyciel wspomagający

       mgr Paulina Rajczyk – Stolecka, nauczyciel wspomagający

mgr Barbara Malina, muzyka

mgr Anna Matuszczyk, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Tomasz Obrodzki, język angielski

       mgr Bożena Paluch, fizyka, technika

mgr Marta Suszek, wf

mgr Anetta Szota, informatyka, plastyka

mgr Roksana Zębrzuska-Dzikowska, nauczyciel wspomagający

       mgr Barbara Kusek, religia

      mgr Anna Skrzypczyk, religia

     ks. mgr Wojciech Winkler, religia

Bibliotekarz

mgr Zofia Bulsa

Pedagog

mgr Mirosława Krawczyńska

Psycholog

mgr Kamil Relidzyński

Świetlica

mgr Aleksandra Andrzejewska

mgr Kołodziej Bożena