Grono pedagogiczne

Dyrektor szkoły:

mgr Rafał Zawiślak  – historia, informatyka

     dyrektor@sp45kat.pl

  Sprawdź kalendarz dyrektora: KLIK (wymagane konto Gmail).

Wicedyrektor:

mgr Małgorzata Pasek – informatyka

Bezpośredni kontakt z nauczycielami

Każdy z pracowników dysponuje adresem zbudowanym wg schematu: imie.nazwisko@sp45kat.pl (np.: jan.kowalski@sp45kat.pl) -w adresach nie należy używać polskich znaków diakrytycznych (ę, ą, ś, ć itd.).  

Oddział Przedszkolny Integracyjny

Wychowawca: mgr Jóźwik-Soszyńska Katarzyna
nauczyciel wspomagający: mgr Onyszczuk Natalia
Logopeda: mgr Agata Korandy
Gimnastyka korekcyjna: mgr Bogumiła Olesiak

Nauczyciele nauczania początkowego

wychowawca klasy 1aI  mgr Barbara Malina,
nauczyciel wspomagający: Małgorzata Będkowska,

wychowawca klasy 1b  mgr Bożena Kuc,

wychowawca klasy 2aI  mgr Anna Kołodziej, 
nauczyciel wspomagający: Paulina Rajczyk – Stolecka,

       wychowawca klasy 2b mgr Teresa Kmiecik (na czas nieobecności mgr Pauli Chmielewskiej)

       wychowawca klasy 3aI mgr Agata Korandy
       nauczyciel wspomagający: Monika Czenczek, Anna Pajor

wychowawca klasy 3b mgr Anna Dryszel

 

Nauczyciele klas IV-VII

wychowawca klasy 4a mgr Marta Suszek, nauczyciel wf.
wychowawca klasy 4bI mgr Bożena Paluch, nauczyciel matematyki, fizyki.
nauczyciel wspomagający: Marcin Miłek,
wychowawca klasy 5a mgr Anna Pajor, nauczyciel historii
wychowawca klasy 5b mgr Anna Gołda-Garasińska, nauczyciel j.angielskiego,
wychowawca klasy 6a mgr Ewa Gasz, j.polski,
wychowawca klasy 6b mgr Katarzyna Błaszczyk, biologia, matematyka,
wychowawca klasy 7a mgr Iwona Żukowska-Przytuła, historia, wos,
wychowawca klasy 8a mgr Agnieszka Pyka, j.polski, j.angielski,

 

Nauczyciele przedmiotowi bez wychowawstwa

  • mgr Paweł Cecha, j.niemiecki
  • mgr Katarzyna Domaradzka, biologia, chemia, przyroda, geografia
  • mgr Damian Jaksik, edukacja dla bezpieczeństwa
  • mgr  Monika Czenczek, wf, nauczyciel wspomagający
  • mgr Roger Kudala, matematyka
  • mgr Alicja Łaskawiec, j. polski
  • mgr Tomasz Obrodzki, język angielski
  • mgr Anetta Szota, informatyka, plastyka
  • mgr Anna Skrzypczyk, religia
  • ks. mgr Wojciech Winkler, religia

Bibliotekarz

mgr Zofia Bulsa

Pedagog

mgr Mirosława Krawczyńska

Psycholog

mgr Brąszewska Iwona

Świetlica

mgr Aleksandra Andrzejewska

mgr Kołodziej Bożena