Szkolny adres email dla uczniów

Poczta w domenie @sp45kat.pl

Wszyscy zainteresowani uczniowie, którzy chcą posiadać szkolny adres email w domenie sp45kat.pl (np.: jan.kowalski@sp45kat.pl) proszeni są o kontakt z dyrektorem szkoły w celu założenia konta.

Charakterystyka konta:

Miejsce na dysku: nieograniczone, możliwość wysyłania załączników, zmiany hasła, dostęp do usług Google. Pocztę można obsługiwać ze strony szkoły http://sp45kat.pl (zakładka Poczta) lub http://gmail.com . Istnieje możliwość podpięcia konta w telefonie, w komputerze, w programie pocztowym.

Szkoła korzysta z pakietu Google Workspace, czyli nasze konto nie różni się niczym od zwykłego GMaila, jednak nie posiada znanych w GMailu ograniczeń (15 GB) – jest nieograniczone i w pełni funkcjonalne.

Dane konfiguracyjne do programu pocztowego na komputerze, telefonie:

serwer poczty przychodzącej imap: imap.gmail.com , port 993, TLS/SSL

serwer poczty wychodzącej: smtp.gmail.com , port 587, TLS

W wypadku problemów, proszę kontaktować się z dyrektorem szkoły.