Informacje od naszych harcerzy

W czasie zebrań z rodzicami klas 3-5 odbędzie się spotkanie z dowództwem naszego hufca harcerskiego. Poruszone będą następujące tematy:  Reklama obozu (klasy 4 oraz 5)...

Harcerze w SP45

Jeśli chcesz przeżyć jedną z największych przygód swojego życia, zawiązać wspaniałe przyjaźnie na lata, spędzić swój wolny czas w sposób kreatywny i pożyteczny, a co najważniejsze stać...