Terminy zebrań

Terminarz zebrań i konsultacji w roku szkolnym 2021/2022

  • 14 września –  17:00 -18:30  zebranie + kons.; 
  • 5 października – 17:00 -18:00 konsultacje;
  • 9 listopada  – 17:00 -18:00 konsultacje;
  • 7 grudnia SP  – 17:00 -18:30 zebranie + konsultacje. – info o zagr. oceną ndst
  • 4 stycznia – 17:00 -18:00 konsultacje;
  • 1 lutego zebranie + konsultacje – 17:00 -18:30; podsumowanie I semestru;
  • 5 kwietnia –  17:00 -18:00  konsultacje /zebranie w kl. 8 –  informacje o procedurach egzaminacyjnych/;
  • 10 maja – 17:00 -18:30 zebranie + konsultacje – info o zagr. oceną ndst;
  • 7 czerwca – 17:00 -18:00 zebranie.W zw. z zagrożeniem epidemiologicznym zebrania i konsultacje będą mogły odbywać się zdalnie.