Obwód szkolny

Lista ulic w Katowicach tworząca obwód szkolny SP45

1. Adama Kocura

2. Babiego Lata

3. Borki

4. Chłodna

5. Deszczowa

6. gen. Józefa Hallera od 2 do 60 parzyste

7. gen. Józefa Hallera nieparzyste wszystkie z wyjątkiem nr 71

8. gen. Władysława Andersa

9. Janusza Korczaka

10. Jesienna

11. Konna

12. Kuśnierska

13. Letnia

14. Lodowa

15. Miedziana

16. Morawa od 2 do 46 parzyste

17. Morawa 1 do 47 A nieparzyste

18. Mroźna

19. Objazdowa

20. Obrońców Westerplatte od 52 do końca parzyste

21. Obrońców Westerplatte od 51 do końca nieparzyste

22. Pogodna

23. Przedwiośnia

24. Siewna

25. Szronowa

26. Śniegowa

27. Wandy

28. Wiosenna

29. Zimowa

 

Podstawa Prawna:

Uchwała nr XXXVI/703/17 Rady Miasta Katowice z dnia 2 lutego 2017 r.w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie miasta Katowice do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.