Pedagog

Pedagog w SP45

mgr Mirosława Krawczyńska

Podjęcie pracy w charakterze pedagoga szkolnego wiązało się z realizacją moich zainteresowań dotyczących licznych problemów z jakimi młodzi ludzie borykają się w życiu codziennym. Przede wszystkim moja uwagę skupiają  sytuacja traumatyczne, kryzysowe i trudności adaptacyjne.
Poza zainteresowaniami związanymi ze społecznym funkcjonowaniem człowieka mam również inne dosyć liczne pasje. Do najważniejszych zaliczyłabym  podróżowanie, najlepiej w tereny nie dotknięte cywilizacją, poznawanie kultury , również tej kulinarnej innych nacji oraz  hobbystyczną grę w szachy.

Godziny pracy 2022/23:

Poniedziałek:    09:30 – 13:30

Wtorek:             09:30    14:30

Środa:                 09:15    13:00

Czwartek:           09:40    13:55

Piątek:                09:30    14:30

Formy pomocy pedagogicznej obejmują następujące działania : 

  • rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
  • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
  • rozpoznawanie czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w szkole, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

Z pomocy pedagoga mogą skorzystać uczniowie:

Kontakt:

 miroslawa.krawczynska@sp45kat.pl           32-256 83 08‬ wew. 23