Psycholog

Psycholog w SP45

mgr Tomasz Kuta

Ukończyłem studia magisterskie na kierunku psychologia,a także podyplomowe w zakresie psychologii zachowań społecznych.
Swoje umiejętności psychologiczno- terapeutyczne doskonaliłem na kursach i szkoleniach. Prowadzę praktykę psychologiczno- terapeutyczną w ramach współpracy z instytucjami edukacyjnymi, szkoleniowymi, a także prywatnymi gabinetami.
Preferuję podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, a także skoncentrowane na osobie. Ponadto, wykorzystuję Agression Replacement Training.

Godziny pracy:

  • Godziny pracy psychologa szkolnego w roku szk. 2020/21:
  • PN 08.00- 12.30
  • WT 08.00- 14.00
  • CZW 08.00- 14.00

Formy pomocy psychologicznej:

  • diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów
  • rozwiązywanie problemów wychowawczych
  • wspieranie rozwoju uczniów
  • prowadzenie interwencji kryzysowych
  • minimalizacja skutków zaburzeń rozwojowych poprzez inicjowanie różnych form pomocy psychologicznej w szkole i poza szkołą
  • wspieranie nauczycieli, rodziców, wychowawców w udzielaniu pomocy psychologicznej

Kontakt:

 tomasz.kuta@sp45kat.pl          32-256 83 08‬