Psycholog

Psycholog w SP45

mgr Tomasz Kuta

Ukończyłem studia magisterskie na kierunku psychologia,a także podyplomowe w zakresie psychologii zachowań społecznych.
Swoje umiejętności psychologiczno- terapeutyczne doskonaliłem na kursach i szkoleniach. Prowadzę praktykę psychologiczno- terapeutyczną w ramach współpracy z instytucjami edukacyjnymi, szkoleniowymi, a także prywatnymi gabinetami.
Preferuję podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, a także skoncentrowane na osobie. Ponadto, wykorzystuję Agression Replacement Training.

Godziny pracy:

 • Godziny pracy psychologa szkolnego w roku szk. 2021/22:
 • PN 13:45 – 15.30
 • ŚR 8:00 – 12:45 i 13:30 – 15:45
 • CZW 09.00 – 12:45
 • PIĄ 8:45 – 12:45

Formy pomocy psychologicznej:

 • diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów
 • rozwiązywanie problemów wychowawczych
 • wspieranie rozwoju uczniów
 • prowadzenie interwencji kryzysowych
 • minimalizacja skutków zaburzeń rozwojowych poprzez inicjowanie różnych form pomocy psychologicznej w szkole i poza szkołą
 • wspieranie nauczycieli, rodziców, wychowawców w udzielaniu pomocy psychologicznej

Kontakt:

 tomasz.kuta@sp45kat.pl          32-256 83 08‬