Rekrutacja do szkół średnich

Terminy REKRUTACJI do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych (w szkołach i oddziałach dwujęzycznych) w 2021 roku określił Minister Edukacji Narodowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol


REKRUTACJA DO SZKÓŁ ŚREDNICH w KATOWICACH

Nabór będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego pod adresem —> https://slaskie.edu.com.pl/

Terminy rekrutacji zostaną podane w odpowiednim czasie.

O wszelkich zmianach będziemy informować również na naszej stronie internetowej.