Informacje dotyczące organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego przebiegać będą na trzech stopniach. Wszystkie trzy stopnie konkursu odbędą się w szkole macierzystej ucznia – uczestnika konkursu.

https://kuratorium.katowice.pl/index.php/category/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/

W naszej szkole I etapy konkursów odbywają się wg ustalonego harmonogramu:

19.10.2021
10:00 – 11:00
JĘZYK POLSKI Przew.- Alicja Łaskawiec
Członek – Agnieszka Pyka
20.10.2021
9:00 – 10:00
MATEMATYKA Przew.- Jolanta Grudniok
Przew. – Katarzyna Błaszczyk
21.10.2021
9:00 – 10:00
HISTORIA Przew.- Anna Pajor
Członek –Iwona Żukowska-Przytuła
22.10.2021
9:00 – 10:00
JĘZYK ANGIELSKI Przew.- Anna Gołda-Garasińska
Członek –Agnieszka Pyka
25.10.2021
9:00 – 10:00
BIOLOGIA Przew.- Katarzyna Błaszczyk
Przew.- Monika Czenczek
26.10.2021
9:00 – 10:00
GEOGRAFIA Przew. – Katarzyna Domaradzka
Członek – Anna Gołda-Garasińska
27.10.2021
9:00 – 10:00
CHEMIA Przew. – Katarzyna Domaradzka
Członek – Jolanta Grudniok