Klasy integracyjne

Klasy integracyjne i terapeutyczne w SP45

W naszej szkole funkcjonują klasy integracyjne i terapeutyczne. Klasa integracyjna liczy maksymalnie 20 uczniów, w tym 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

W klasie pracuje dwóch nauczycieli, wiodący – nauczyciel przedmiotu, oraz nauczyciel wspierający – oligofrenopedagog.

Głównym celem funkcjonowania klas jest chęć zapewnienia każdemu uczniowi optymalnych warunków rozwoju, zarówno w sferze procesów poznawczych i intelektualnych, jak również w sferze emocjonalno – społecznej. Program nauczania jest taki sam, jak w każdej innej, równoległej klasie.

Specyfika pracy

W naszej klasie stawiamy na współpracę a nie na rywalizację. Kształtujemy właściwe postawy wobec innych osób, uczymy tolerancji i empatii. U nas NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ to NORMALNOŚĆ, a widok osoby z deficytami nie budzi zdziwienia ani obaw. Każdy jest indywidualnością i zasługuje na indywidualne podejście. Dzieci zdrowe myślą o potrzebach i możliwościach niepełnosprawnych kolegów, a dzieci z orzeczeniem uczą się samodzielności i prawidłowej komunikacji. Pielęgnacja kontaktów między osobami sprawnymi a niepełnosprawnymi jest dla nas bardzo ważna, dlatego też organizujemy różnego rodzaju wyjścia i imprezy, dzięki którym dzieci dostrzegają ograniczenia i potrzeby swoich kolegów.

Jesteśmy dumni z najmniejszych osiągnięć i sukcesów naszych wychowanków!

Aleksandra Łoskot
Nauczyciel wspierający