Program Szansa dla Ciebie

Program Szansa dla Ciebie w SP45

To program realizowany w szkole od 2001r. W ramach programu udało się prowadzącym zaangażować dzieci w bardzo bogatą ofertę zajęć dodatkowych przeznaczonych dla  wszystkich uczniów. Każde dziecko może znaleźć zajęcia odpowiadające jego zainteresowaniom bądź potrzebom. Realizujemy zarówno zajęcia dydaktyczno wyrównawcze jak i takie, które pozwalają na rozwój pasji naszych uczniów.

Jako jedyna szkoła w Katowicach prowadzimy zajęcia w soboty. Organizując  w sposób kreatywny  czas wolny naszym dzieciom  od nauki szkolnej.

Wykaz zajęć organizowanych w ramach programu w roku szkolnym 2020/21 znajduje się poniżej: