UNICEF

Klub Szkół UNICEF

Nasza szkoła przystąpiła w zeszłym roku do Klubu Szkół UNICEF.

Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także organizują działania zaplanowane na dany rok szkolny.

2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 w naszej szkole zorganizowaliśmy akcję z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka pod hasłem „Dla każdego dziecka, dzieciństwo”.

Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali okolicznościową gazetkę, udekorowali szkołę materiałami dotyczącymi praw dziecka, przeprowadzili klasowe i ogólnoszkolne interaktywne konkursy Kahoot dotyczące tematyki akcji, a na godzinach wychowawczych wychowawcy poszczególnych klas omawiali prawa dziecka, korzystając z gotowych scenariuszy lekcji, realizując własne, również w oparciu o prezentacje multimedialne. Uczniowie bardzo chętnie zaangażowali się w akcję. Z okazji MDPD przebrali się w stroje w kolorze niebieskim – kolorze UNICEF.

2020/2021

W tym roku szkolnym ruszamy z nową akcją UNICEF TO(DZIAŁA)MY.

Celami projektu są:

– kształtowanie postawy zaangażowania społecznego wśród dzieci i młodzieży,

– zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzeby najbliższego pokolenia,

– budowanie świadomości młodych ludzi w obszarach związanych z ekologią, zdrowiem i edukacją,

Drugim projektem, który będziemy realizować w naszej szkole w tym roku szkolnym jest „Przystań w sieci”.

„Przystań w sieci” to projekt edukacyjny, który powstał z inicjatywy Facebooka, NASK PIB i UNICEF Polska. Został stworzony z myślą o uczniach, nauczycielach, psychologach, pedagogach i bibliotekarzach, poszukujących odpowiedzi na pytania dotyczące odpowiedzialnego korzystania z internetu, ochrony własnego wizerunku w sieci i bezpieczeństwa online. Projekt objęty jest honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów.

Uczniowie i nauczyciele będą mogli wziąć udział w 18 kursach dotyczących bezpieczeństwa w Internecie. W naszej szkole planujemy zorganizowanie Dnia Świadomego Korzystania z Internetu oraz przygotowanie projektu kampanii społecznej dotyczącej bezpieczeństwa w sieci.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka obchodzimy także w tym roku. Z racji pandemii – wirtualnie.

Więcej szczegółów: tutaj.

A tak świętowaliśmy.