Rada Rodziców

Rada Rodziców 2020/2021 r.

Przewodnicząca: Monika Sosińska 

Z-ca przewodniczącej : Marta Górska

Sekretarz : Łukasz Janota

Skarbnik : Kinga Pinkowska

Na Wasza prosbę, kochani rodzice publikujemy nr. konta Rady Rodziców:

82 1090 2008 0000 0001 3236 0356

w tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do ktorej uczęszcza.

SERDECZNIE DZIEKUJEMY ZA DOBROWOLNĄ POMOC
😊❤💪

Kontakt: 

radarodzicowszkoly45@gmail.com