Rada Rodziców

Rada Rodziców 2021/2022 r.

Przewodnicząca: Agnieszka Gawęcka-Kopytko 

Z-ca przewodniczącej : Patrycja Madoń

Sekretarz : Katarzyna Parys

Skarbnik : Kinga Pinkowska

Publikujemy nr  konta Rady Rodziców:

82 1090 2008 0000 0001 3236 0356

w tytule ew. przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do ktorej uczęszcza.

SERDECZNIE DZIEKUJEMY ZA DOBROWOLNĄ POMOC
😊❤💪

Kontakt: 

rada.rodzicow@sp45kat.pl