COP24 KATOWICE

W Katowicach między 3 a 14 grudnia odbędzie się 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.
Szczyt zaplanowano w Spodku, Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz specjalnych halach wybudowanych m.in. na placu przed Spodkiem, przy NOSPR i przy Muzeum Śląskim.
Punkt Informacyjny o COP24 dla mieszkańców zlokalizowany jest w Biurze Obsługi Mieszkańca przy ul. Rynek 1 i funkcjonuje w godzinach pracy Urzędu tj. w dniach od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30, w poniedziałki od 7:30 do 17:00.
Uruchomione zostały również dwa dedykowane numery telefoniczne: (32) 259-36-39 oraz (32) 259-34-03.
Zapytania można także kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad.miasta@katowice.eu.
Szczegóły dotyczące szczytu w tym np. utrudnień w ruchu, znajdują się na stronach http://www.katowice.eu/ , http://cop24.katowice.eu/pl/