Informacje od naszych harcerzy

W czasie zebrań z rodzicami klas 3-5 odbędzie się spotkanie z dowództwem naszego hufca harcerskiego. Poruszone będą następujące tematy:

  •  Reklama obozu (klasy 4 oraz 5) oraz kolonii (klasy 3) podczas zebrań rodziców z wychowawcami (ok. 5-10 min na klasę).
  • Spotkanie z rodzicami dzieci z 48 Dh Turanga – po zebraniach z rodzicami wtorek 15.01 godzina ok. 18:15/30, sala 17.
  • 3. Nocowanie dla kl. 3 -komendantka kolonii zuchowej proponować będzie rodzicom, żeby przed wyjazdem na kolonię w wakacje, dzieci poznały kadrę podczas nocowania w szkole (lub w hufcu na ul. Barbary) w dn. 01-02.02 (noc z piątku na sobotę).
  • Mundury  chcemy powoli zmierzać ku przekazaniu bezpłatnie mundurów naszym zuchom- będziemy robić nocowanie drużyny 01-02.02 podczas, którego dzieci mogłyby przymierzyć mundury i już je sobie zabrać lub wybrać odpowiedni rozmiar. Z rodzicami zuchów spisana będzie umowa przekazania mundurków.