Podziękowanie z Hospicjum

Otrzymaliśmy podziękowania za współpracę z katowickiego Hospicjum. Koordynatorem programu w SP45 jest pani Jolanta Grudniok.