Bezpłatne przejazdy kolejowe Kolejami Śląskimi w czasie ferii zimowych

Informacja z katowickiego Kuratorium Oświaty

Szanowni Państwo,

informuję, że Zarząd Województwa Śląskiego z inicjatywy Marszałka Województwa Śląskiego podjął decyzję o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży szkolnej pociągami Kolei Śląskich w czasie trwania ferii zimowych w województwie śląskim, tj. od 9 do 24 lutego 2019 roku.

Do bezpłatnych przejazdów dzieci i młodzieży przebywających w tym czasie na terenie naszego województwa uprawnia ważna legitymacja szkolnaszkół z obszaru całej Polski. Więcej szczegółowych informacji w tej sprawie znajduje się na stronie www.slaskie.pl – zakładka Kolej na ferie.

Zwracam się z prośbą o przekazanie tej informacji rodzicom i opiekunom uczniów i dzieci.