NAGRODY DLA 14 NAJAKTYWNIEJSZYCH CZYTELNIKÓW

Nagrody dla czytelników

W piątek 8 marca czternaścioro najaktywniejszych czytelników naszej szkoły z klas od II do VIII otrzymało dyplomy i nagrody. Nagrodzeni uczniowie biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Wielka Liga Czytelników. Gratulujemy??
Konkurs trwa od listopada 2018r. do połowy maja 2019r., dlatego czekamy na kolejnych wytrwałych czytelników, którzy zdobędą komplet sprawności.