Komunikat z Urzędu Miasta

Szanowni Państwo, Dyrektorzy katowickich Szkół, Przedszkoli i Żłobków,

poznaliśmy datę wprowadzenia (wcześniej zapowiadanych) dużych zmian w organizacji ruchu w ramach przebudowy węzła DK81/DK86 na wysokości katowickiego Giszowca. Poniżej przekazuję najważniejsze informacje, natomiast w załączeniu przesyłamy pełną informację prasową wraz z mapami dot. objazdów (w Katowicach oraz dla ruchu tranzytowego) oraz wizualizację – do pełnego wykorzystania.

Informacja ta może dotyczyć wielu nauczycieli i pracowników, a także rodziców dzieci uczęszczających do Państwa Placówek – dlatego zwracam się z uprzejma prośbą – w miarę możliwości – o przekazanie poniższej informacji potencjalnie zainteresowanym osobom. Będziemy niezmiernie zobowiązani, gdyby przekazując informację poprzez Państwa kanały inf. mogli Państwo uwzględnić informację dot. możliwości dopisywania się przez mieszkańców do naszej bazy mailowej – dzięki czemu każda chętna osoba będzie możliwie szybko, bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową, otrzymywać najnowsze informacje w tej sprawie.

Serdecznie pozdrawiam

Maciej Stachura

PRZEBUDOWA DK81 – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY I TERMINY WDRAŻANIA

Na duże zmiany w organizacji ruchu muszą przygotować się zarówno mieszkańcy Katowic, jak i mieszkańcy metropolii, którzy dojeżdżają do Katowic do pracy. Zmiany w organizacji ruchu dotyczyć będą także ruchu tranzytowego przecinającego Katowice. Od kwietnia br. trwa kolejny etap prac przy potężnej przebudowie węzła drogowego – skrzyżowania dróg DK86 oraz DK81 (czyli ul. Pszczyńskiej oraz ul. 73 Pułku Piechoty) w Katowicach.

Najważniejsze zmiany, które będą obowiązywać co najmniej przez 12 miesięcy, zostaną wdrożone od godzin porannych w poniedziałek 27 maja. Zmiany polegać będę przede wszystkim na zawężeniu ul. Pszczyńskiej (DK86) na wysokości Giszowca – do jednego pasa w każdym kierunku – zarówno w stronę Sosnowca, jak i w stronę Tychów.Utrzymane będą funkcjonując włączenia – zjazdy i wyjazdy – ulic Kolistej i 73 Pułku Piechoty z ul. Pszczyńską, jednak ze względu na spodziewane spiętrzenie ruchu w tym obszarze, będzie to utrudnione. Przypomnijmy, że średnio tę drogę pokonuje codziennie aż 58,5 tysiąca pojazdów. Drugą zmianą będzie zamknięcie możliwości zjazdu z autostrady A4 na ul. Pszczyńską – jadąc od strony Gliwic – w kierunku Tychów –zamknięcie to zostanie dokonane w nocy z 26 na 27 maja.Tę trasę pokonuje codziennie średnio ponad 10 tysięcy kierowców.

Wcześniej, w związku z dużym zakresem prac przy wprowadzaniu opisywanych zmian wykonawca prac  24 maja (piątek) dokona zawężenia do jednego pasa ruchy jezdni wschodniej ul. Pszczyńskiej (DK86)– tj. w kierunku na Sosnowiec / Częstochowę na całym odcinku planowanej przebudowy.

Jednocześnie na ul. Gospodarczej od 24 maja nastąpi zmiana pierwszeństwa ruchu. Do tej pory pierwszeństwo miały pojazdy poruszające się ulicą Gospodarczą – natomiast od 24 maja pierwszeństwo będą miały pojazdy poruszające się od ul. Murckowskiej. Na ul. Gospodarczej (w rejonie skrzyżowana z ul. Murckowską) zostaną zamontowane progi wyspowe oraz znaki informujące o zmianie pierwszeństwa ruchu.

W następnych miesiącach będą wprowadzane także kolejne czasowe zmiany. Zachęcamy wszystkich mieszkańców i osoby zainteresowane tym tematem, by wysłały nam maila na adresprzebudowaDK@katowice.euz tematem „aktualne informacje”. Dzięki temu każdą nową informację będziemy mogli przesłać bezpośrednio na maila osoby, która się do nas zgłosiła– mówi Maciej Stachura, naczelnik wydziału komunikacji społecznej Urzędu Miasta Katowice.