Rocznica Konstytucji 3 Maja!

W naszej szkole obchodziliśmy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Z tej okazji spotkaliśmy się w sali gimnastycznej. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego zebrani obejrzeli krótkie przedstawienie zainspirowane polską historią przygotowane przez kółko teatralne pod opieką pp. B. Kusek i E. Gasz.