Akademia bioróżnorodności

16 maja br. uczniowie klas czwartych uczestniczyli w zajęciach w ramach Akademii Bioróżnorodności. Projekt „Akademia bioróżnorodności” jest formą realizacji programu edukacji ekologiczno – przyrodniczej prowadzonego przez Fundację Park Śląski. Jego głównym celem jest stworzenie dzieciom możliwości rzetelnej edukacji o bioróżnorodności. Dzieci wzięły udział w zajęciach dendrologicznych – podczas tych zajęć uczyli się rozpoznawać drzewa i krzewy, które znajdują się w Parku Śląskim , ornitologicznych – zajmowali się obserwacją ptaków oraz laboratoryjnych – w trakcie , których doskonalili mikroskopowanie. Zajęcia były bardzo ciekawe.