Kolejny sukces – turniej Przyroda Górnego Śląska

Kolejny sukces

Dnia 24 maja br. odbył się finał Wojewódzkiego Międzyszkolnego Turnieju Przyroda Górnego Śląska, którego organizatorem była Pracownia Biologii i Edukacji Ekologicznej Pałacu Młodzieży w Katowicach a uczestnikami finału było dziesięć drużyn z klas gimnazjalnych oraz starszych klas szkół podstawowych województwa śląskiego.

W trakcie konkursu drużyny prezentowały wcześniej wykonany plakat na temat walorów przyrodniczych województwa śląskiego oraz omawiały szkolne działania na rzecz ochrony przyrody. Następnie rozwiązywały zadania problemowe dotyczące m.in. znajomości różnych form ochrony przyrody występujących w naszym regionie oraz rozpoznawania roślin i zwierząt. Nie było łatwo, a mimo to okazało się, że nasi uczniowie wypadli znakomicie. Całe podium przypadło w udziale SP 45.


Drużyna w składzie:
Blanka Bańczyk i Angelika Śmietana zajęła I miejsce,
Pamela Lindner i Mikołaj Knop zajęła II miejsce,
Anna Kieloch i Milena Opołczyńska zajęła III miejsce.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Gratulacje również dla przygotowującej uczniów pani Katarzyny Domaradzkiej!