Podziękowanie dla szkoły 

Pamiętamy o powstaniu w getcie warszawskim

W ramach akcji uczniowie klas VIII wzięli udział w warsztatach przeprowadzonych na lekcjach wos, w czasie których zobaczyli film „Nie było żadnej nadziei”, zapoznali się z sylwetkami przywódców pierwszego w Europie powstania miejskiego, wykonali papierowe żonkile i rozdawali je w środowisku szkoły jako znak pamięci o trudnej historii.