Jesteśmy placówką aktywnie promującą czytelnictwo!

Otrzymaliśmy wyróżnienie placówki aktywnie promującej czytelnictwo. Podziękowania dla wszystkich, którzy się przyczynili do sukcesu, jak również szkolnej organizatorki przedsięwzięcia pani Zofii Bulsy.