Jak ratować?

Najważniejszą rzeczą jest umieć reagować w trudnych sytuacjach. Żeby to dobrze zrobić, musimy mieć wyrobiony nawyk.

Mamy nadzieję, że uda się nam wpoić to naszym uczniom.