Wybory Rady Rodziców

Na zebraniu w dniu 10 września br. odbyły się wybory przedstawicieli Rady Rodziców.

Miło nam poinformować, że wszyscy kandydaci zostali wybrani jednogłośnie.

Przewodnicząca : Monika Sosińska

Z-ca przewodniczącej : Marta Górska

Sekretarz :  Alicja Danaj – Knop

Skarbnik : Kinga Pinkowska

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sykcesów,  wytrwałości oraz twórczego zapału do podejmowania nowych wyzwań !!!