Zajęcia z policją

Pierwszoklasiści uczestniczyli dzisiaj w zajęciach dotyczących zasad bezpieczeństwa. Zaproszeni policjanci instruowali dzieci, jak należy zachowywać się na drodze i w miejscach publicznych oraz jak reagować w sytuacji zagrożenia. Były także drobne upominki i wspólne zdjęcia.