31 X – dzień wolny

Komunikat

Przypominamy, że zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego dzień 31 października br. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W szkole normalnie pracuje administracja, kuchnia i świetlica.