Pasowanie na ucznia!

30 października odbyło się uroczyste Pasowanie na ucznia. Klasy pierwsze przystąpiły do egzaminu, który zdały śpiewająco. Nie było wątpliwości, aby pasować ich na uczniów naszej szkoły.