Regulamin szkolnego konkursu wokalnego

„Z Hymnem Polski w sercu i na ustach”

 1. CELE:
 • Rozwijanie postaw patriotycznych
 • Popularyzacja edukacji muzycznej
 • Doskonalenie umiejętności poprawnego śpiewania polskiego Hymnu
 1. PRZESŁUCHANIA:
 • Do udziału w konkursie zapraszamy indywidualnych wokalistów z klas 4-8
 • Eliminacje odbędą się w środę, 6.11.2019 r. o godz. 9.50 w sali nr 3
 • Zapisy do 5.11.2019 przyjmują p. B. Malina i p. I. Żukowska – Przytuła
 1. NAGRODY:
 • Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz oceny celujące z muzyki
 • Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną uhonorowani pamiątkowymi dyplomami oraz śpiewnikami „Niepodległa 1918-1922”
 1. JURY:

Dyrektor szkoły – p. Małgorzata Pasek

Nauczyciel muzyki – p. Barbara Malina

Nauczyciel historii – p. Iwona Żukowska – Przytuła

ZAPRASZAMY! CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!