Konkurs biblijny

W naszej szkole 24 października odbyl się XXV szkolny konkurs biblijny z ewangelii św. Marka dla uczniów klas IV-V i z ewangelii św Jana dla klas VII-VIII. Celem konkursu było poznanie Pisma świętego, ukazanie wartości Pisma św. w życiu chrześcijanina i zachęcenie do większej aktywności na lekcjach religii i w życiu szkoły. Kolejnym etapem jest wyjazd uczniów z największą ilością punktów na etap rejonowy-dekanalny 21 i 28 listopada. Wszystkim uczniom bardzo dziękuję za zaangażowanie.