Sukces Martyny!

SUKCES W KONKURSIE REGIONALNYM

Martyna Sidło z klasy VIB zajęła drugie miejsce w XVIII Regionalnym Konkursie Dziennikarskim Świat według ciebie zorganizowanym przez Industrialne Centrum Kultury w Rybniku. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród miało miejsce 18 XI br. w Punkcie Informacji Miejskiej halo!Rybnik. W trakcie uroczystości odbyło się również spotkanie z publicystą i prozaikiem Wojciechem Gunią.